Bệnh Nội Tiết Chuyển Hóa (SĐH) – Bộ Y Tế

by Thảo Vi
Bệnh Nội Tiết Chuyển Hóa (SĐH) – Bộ Y Tế

Chủ biên: PGS. TS. Đỗ Trung Quân

NXB: Bộ Y Tế, ĐH Y Hà Nội, NXB Giáo Dục

Năm xuất bản: 2013 – Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: Bệnh Học Nội, Nội Tiết

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của sinh viên, học sinh ngành Y, Bộ Y tế đã tổ chức biên soạn và cho xuất bản các tài liệu dạy — học chuyên môn phục vụ cho công tác đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề của ngành Y tế. Nay Bộ Y tế tiếp tục cho biên soạn các tài liệu dạy — học chuyên đề và textbook để kịp thòi phục vụ cho công tác đào tạo sau đại học và đào tạo liên tục cho cán bộ ngành Y tế.

Sách Bệnh nội tiết chuyển hoá được biên soạn dựa trên chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa I và thạc sĩ của trưòng Đại học Y Hà Nội với phương châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống; Nội dung chính xác, khoa học; Cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Sách Bệnh nội tiết chuyển hoá đã được biên soạn bởi các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo của Bộ môn Nội — Nội tiết — Trường Đại học Y Hà Nội và các chuyên gia chuyên ngành Nội tiết trong cả nước. Sách được Hội đồng chuyên môn thẩm định chuyên ngành Nội — Nội tiết thành lập theo Quyết định số 2219/QĐ — BYT ngày 22/06/2010 của Bộ Y tế thẩm định và được ban hành làm tài liệu chính thức đào tạo sau đại học của ngành Y tế. Sách cũng rất hữu ích cho cán bộ ngành Y tế tham khảo trong công tác chuyên môn thưòng nhật của mình. Trong quá trình sử dụng sách sẽ được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

TẢI VỀ

EBOOK LIÊN QUAN