Bệnh Lý Học Sơ Sinh

by Lê Vy
Bệnh Lý Học Sơ Sinh

Chủ biên: PGS. TS. Trần Đình Long

NXB: NXB Y Học

Năm xuất bản: 2003 – Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: Nội Nhi

 

Ở Việt Nam công tác bảo vệ bà mẹ và trẻ em/kế hoạch hoá gia đình mặc dù được nhà nước, ngành y tế và toàn xã hội quan tâm, tử vong ở lứa tuổi sơ sinh còn ở mức độ đáng quan tâm, trong đó tử vong chu sinh chiếm 30% tổng số trẻ tử vong thời kỳ sơ sinh, sơ sinh sớm (tuần đầu sau đẻ) chiếm 45% trong số trẻ sơ sinh bị tử vong, muôn giảm được tỷ lệ bệnh tật và tử vong trong lứa tuổi này cần phải luôn cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ y tế nhằm nâng cao kỹ năng chăm sóc trẻ ngay từ trưóc khi lọt lòng mẹ, trước đòi hỏi đó, tác giả cho ra mắt cuốn sách chuyên khảo về Bệnh lý học sơ sinh, là cuốn sách thứ hai về chu – sơ sinh học sau cuốn Đại cương sơ sinh học (năm 2002).

Cuốn sách này là tài liệu quý giúp cho học viên sau đại học nâng cao trình độ, cũng là tài liệu rất cần cho các thầy thuốc sơ sinh học, nhi khoa, sản khoa trong thực hành.

TẢI VỀ

EBOOK LIÊN QUAN