Bệnh Học Răng Miệng – Học Viện Quân Y

by Tuyết Minh
Bệnh Học Răng Miệng – Học Viện Quân Y

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản:  – Ngôn ngữ: 

Chuyên ngành: 

Sức khoẻ răng miệng là một phần của sức khoẻ tòan thân. Do vậy bệnh học răng miệng được xem là cầu nối giữa chuyên ngành Răng – Hàm – Mặt và ngành Y, bao gồm một phạm vi rất phong phú.

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy, hòa nhập với sự tiến bộ chung của thế giới, Học viện Quân y chủ trương biên soạn lại sách giáo khoa và các tài liệu cho hệ thống đào tạo.

Chủ biên và ban biên soạn cuốn sách “Bệnh học Răng Miệng” này gồm những cán bộ lâu năm của bộ môn có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy lý thuyết và thực hành.

Trong quá trình biên soạn, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng có thể còn có thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp và bạn đọc.

DOWNLOAD

EBOOK LIÊN QUAN