Bệnh Học Phẫu Thuật Thần Kinh (2003)

by Tuyết Minh
Bệnh Học Phẫu Thuật Thần Kinh (2003)

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản:  – Ngôn ngữ: 

Chuyên ngành: 

Cuốn “Bệnh học ngoại thần kinh” đầu tiên được biên soạn tại Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh với tựa đề “Bệnh lý ngoại khoa thần kinh” được xuất bản năm 1988, mười năm sau khi Bộ môn được thành lập. Theo đà phát triển của nền Y học nước nhà, công tác đào tạo sau đại học đã trở thành một nhiệm vụ rất quan trọng đối với tất cả các Bộ môn trong trường. Để có tài liệu học tập và tham khảo cho học viên các lớp sau đại học, tập thê đội ngũ giảng dạy trong bộ môn, chúng tôi đã cùng nhau biên soạn cuốn ‘Bệnh học Ngoại thần kinh” được phát hành cuối năm 1997.

Lần xuất bản này cuốn sách có tựa đề “Bệnh học phẫu thuật thần kinh” gồm hai phần

– Phần I: Bệnh học phẫu thuật thần kinh
– Phần II: Câu hỏi trắc nghiệm.

Với mong muốn giới thiệu một số kinh nghiệm thực tế của các tác giả, cùng với những thành tựu thuộc chuyên nghành, tương đôi cập nhật trên thế giới, cho các học viên sau đại học chuyên ngành Nội và Ngoại thần kinh. Sinh viên Y khoa cũng có thể tham khảo sách này tuỳ theo nội dung chương trình từng năm học. Từ khi còn là một thầy thuốc mới đi những bước đầu tiên vào nghề, chúng tôi luôn được các thầy căn dặn phải học tập nắm được những kiến thức căn bản Nội thần kinh trước khi trở thành Phẫu thuật viên Thần kinh. Trong suốt thời gian làm công tác đào tạo, và cả trong khi biên soạn cuốn sách này, chúng tôi vẫn luôn theo những chỉ dẫn đó.

Để giúp các học viên tự đánh giá thu hoạch, chúng tôi có tham khảo một số tài liệu nước ngoài để biên soạn các câu hỏi trắc nghiệm.

DOWNLOAD

 

EBOOK LIÊN QUAN