Bệnh Học Ngoại Phụ Y Học Cổ Truyền – Bộ Y Tế

by Tuyết Minh
Bệnh Học Ngoại Phụ Y Học Cổ Truyền – Bộ Y Tế

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản:  – Ngôn ngữ: 

Chuyên ngành: 

Sách Bệnh học ngoại – phụ y học cổ truyền được biên soạn cho 2 môn học Bệnh học ngoại khoa Y học cổ truyền và Bệnh học Sản phụ khoa dựa trên chương trình giáo dục đại học của Trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sơ chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết vối công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Sách Bệnh học ngoại – phụ y học cổ truyền đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy – học chuyên ngành bác sĩ đa khoa của Bộ Y tế thẩm định vào năm 2007, là tài liệu dạy – học đạt chuẩn chuyên môn của ngành Y tế trong giai đoạn hiện nay. Trong quá trình sử dụng sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

UPDATING

EBOOK LIÊN QUAN