Bệnh Học Miệng: Triệu Chứng Học – ĐH Y Dược TPHCM

by Tuyết Minh
Bệnh Học Miệng: Triệu Chứng Học – ĐH Y Dược TPHCM

Chủ biên: 

NXB: 

Năm xuất bản:  – Ngôn ngữ: 

Chuyên ngành: 

Cuốn Bệnh học miệng: Triệu chứng học được xuất bản lần đầu vào năm 2000, đã được đông đảo sinh viên và đồng nghiệp đón nhận. Nay cuốn sách được tái bản do yêu cầu của nhiều người đọc trong ngành RHM và các chuyên khoa có liên quan: da liễu, tai mũi họng, ung bướu. Điều này chứng tỏ sự quan tâm của y giới đến các vấn đề răng miệng và khẳng định “sức khoẻ răng miệng là một phần của sức khoẻ toàn thân, và bệnh học miệng là một phần không tách rời của bệnh học nói chung”.

Ngoài mục tiêu phục vụ dạy học, cuốn sách có thể sử dụng như một cẩm nang lầm sàng nhằm phục vụ nhiều đối tượng, là sinh viên, học viên hay thầy thuốc, để sử dụng trong học tập và thực hành khám chữa bệnh.

Sách được soạn vởi hai phần:
– Phần một, Khám và chẩn đoán vùng miệng, mô tả quy trình khám, các kỹ thuật và xét nghiệm thông dụng trong thực hành răng hàm mặt. Phần này có một số sửa đổi so với ấn bản lần thứ nhất.
– Phần hai, Atlas bệnh vùng miệng, một tả các bệnh lý thường gặp ở vùng miệng, hàm và mặt. bằng nhiều hình ảnh lâm sàng và giải phẫu bệnh mượn từ cuốn “Color Atlas of Oral Pathology” của Colby. Mặc dù đã có nhiều cố gắng để thu thập hình ảnh của bệnh nhân người Việt Nam nhưng cho đến nay bộ sưu tập của Bộ môn vẫn chưa được đầy đủ và rõ ràng nên chúng tôi đã quyết định giữ nguyên phần này.

DOWNLOAD

EBOOK LIÊN QUAN