Bài Giảng Nhi Khoa – Tập 2 – ĐH Y Hà Nội (2009)

by Lê Vy

Chủ biên: GS. TS. Nguyễn Gia Khánh

NXB: ĐH Y Hà Nội, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2009 – Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: Giáo Trình Nhi Khoa

 

“Bài giảng Nhi khoa” được xuất bản lần này nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo bác sĩ đa khoa và bác sĩ định hướng chuyên khoa Nhi theo tinh thần cải cách của Bộ Giáo Dục & Đào tạo của trường ĐH Y Hà Nội.

Đây là lần tái bản năm 2009, có chỉnh sửa và bổ sung. Sách được in thành 2 tập:
Tập 1 bao gồm chương: nhi khoa đại cương trong đó có bổ sung phần IMCI, mà các lần trước chưa có và các chương: Sơ sinh, Dinh dưỡng, Tiêu hoa, Hô hấp
Tập 2 bao gồm các chương: Tuần hoàn, Huyết học, Tiết niệu, Nội tiết- Chuyển hóa, Thần kinh và Cấp cứu.

Cuốn sách này là tài liệu học tập cho các sinh viên y khoa cũng như là tài liệu tham khảo của các bác sĩ Nhi khoa.

TẢI VỀ

 

 

EBOOK LIÊN QUAN