Bài Giảng Hệ Nội – Tập 2: Bệnh Học Nội – GS Nguyễn Huy Dung

by Thảo Vi
Bài Giảng Hệ Nội – Tập 2: Bệnh Học Nội – GS Nguyễn Huy Dung

Chủ biên: GS. Nguyễn Huy Dung

NXB: Lưu Hành Nội Bộ

Năm xuất bản: 2007 – Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: Bệnh Học Nội, Nội Tổng Quát

Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn bộ giáo trình, bài giảng hệ nội khoa do GS Nguyễn Huy Dung chủ biên cùng các bác sĩ khác gồm có 3 phần: Triệu chứng học, Bệnh học nội khoa, Điều trị học nội khoa.

Sau đây là mục lục phần bệnh học nội khoa
I. NỘI 1: ĐẠI CƯƠNG – PHỔI
II. NỘI 2: TIM MẠCH
III. NỘI 3: TIÊU HÓA – GAN MẬT – XƯƠNG KHỚP
IV. NỘI 4: THẬN NIỆU – NỘI TIẾT

TẢI VỀ

EBOOK LIÊN QUAN