Bài Giảng Bệnh Học Nội Khoa – Tập 2 – ĐH Y Hà Nội (2004)

by Thảo Vi

Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Thị Minh An

NXB: ĐH Y Hà Nội, NXB Y Học

Năm xuất bản: 2004 – Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: Bệnh Học Nội, Nội Tổng Quát

Giới thiệu

Bài giảng bệnh học nội khoa do cán bộ giảng dạy các bộ môn Nội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội biên soạn nhằm cung cấp một số tài liệu để sinh viên các lớp Y3-Y6 theo chương trình cải cách mới có thể dùng tham khảo khi học lí thuyết cũng như khi thực hành ở bệnh viện.

Tập II gồm các chương:
– Tim mạch (GS. Phạm Khuê – GS. Phạm Gia Khải – TS. PGS. Nguyễn Lân Việt)
– Tiêu hoá (GS. TS. Nguyễn Khánh Trạch – PGS. Phạm Thị Thu Hồ)
– Bộ máy vận động (PGS. TS. Trần Ngọc Ân)
– Đại cương bệnh học người có tuổi (GS. Phạm Khuê)

TẢI VỀ

EBOOK LIÊN QUAN