Trang chủ
Lịch Học
Hình ảnh
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
ĐIỂM RÈN LUYỆN
EMAIL
Tra cứu bài làm MCQ
Liên Hệ
LIÊN KẾT WEBSITE
Hôm nay, ngày 06/07/2020
Thông báo tự học TCQLYT - Y Học Dự Phòng K39 - Khoa Y Tế Công Cộng - Đại Học Y Dược Cần Thơ

Thông báo tự học TCQLYT

THÔNG BÁO TỰ HỌC TCQLYT
📌 File ảnh tự học TCQLYT: https://yhdp.net/uploads/Tu-hoc-TCQLYT.png
📌 File pdf tự học TCQLYT: https://yhdp.net/uploads/Tu-hoc-TCQLYT.pdf
📝 Mẫu đăng ký lịch tự học: https://yhdp.net/uploads/Mau-KHTH-TCQLYT.xlsx
📝 Mẫu bìa báo cáo tự học: https://yhdp.net/uploads/Mau-Bia-BCTH-TCQLYT.docx
📝 Mẫu thực hiện/phản biện câu hỏi: https://yhdp.net/uploads/Mau-thuc-hien-va-phan-bien-cau-hoi-TCQLYT.pdf
 
 
-------------------------------------------
Báo cáo trên giảng đường môn TCQLYT
 
 

Object reference not set to an instance of an object.