Trang chủ
Lịch Học
Hình ảnh
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
ĐIỂM RÈN LUYỆN
EMAIL
Tra cứu bài làm MCQ
Liên Hệ
LIÊN KẾT WEBSITE
Hôm nay, ngày 06/07/2020
Thông báo: V/v rà soát và phản hồi ĐRL lớp YHDP39 học kỳ 2 (2015-2016) - Y Học Dự Phòng K39 - Khoa Y Tế Công Cộng - Đại Học Y Dược Cần Thơ

Thông báo: V/v rà soát và phản hồi ĐRL lớp YHDP39 học kỳ 2 (2015-2016)

Thông báo

V/v rà soát và phản hồi ĐRL lớp YHDP39 học kỳ 2 (2015-2016)

1. Sinh viên YHDP39 truy cập trang quản lý lớp để kiểm tra lại Bảng ĐRL. Điểm chấm của Ban quản lý lớp là điểm chính thức. Sinh viên có nhiệm vụ kiểm tra, rà soát lại nếu có sai sót/thiếu sót thì phản hồi gấp cho BQL lớp để bổ sung kịp thời (Phải có minh chứng).

2. Những sinh viên có chứng chỉ Anh văn/Vi tính và có tự chấp nhưng chưa nộp chứng chỉ, BQL mặc định chấm lại mục chứng chỉ là 0 điểm, sinh viên cần phản hồi BQL và bổ sung chứng chỉ gấp để được điều chỉnh kịp thời.

3. Đính kèm là danh sách sinh viên được cộng điểm mục V và danh sách sinh vien bị trừ ĐRL như đã thông báo và thoả thuận trước đó.

Hạn chót phản hồi: 21h00 ngày 07/09/2016; Sau thời gian trên, BQL sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào

(Kể cả trường hợp SV đưa ra minh chứng là mình đúng).

- DS Sinh viên được cộng điểm mục V: userfiles/Danh_Sach_Cong_DRL.pdf

- DS Sinh viên bị trừ điểm ĐRL: userfiles/Danh_Sach_Tru_DRL.pdf

Object reference not set to an instance of an object.