This Website Will END on 31/07/2019
Trang chủ
Lịch Học
Hình ảnh
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
ĐIỂM RÈN LUYỆN
EMAIL
Tra cứu bài làm MCQ
Liên Hệ
LIÊN KẾT WEBSITE
Thông báo chung Hôm nay, ngày 23/03/2019
Thông báo: V/v Sinh viên tham gia trực gác hè năm học 2015 - 2016 - Y Học Dự Phòng K39 - Khoa Y Tế Công Cộng - Đại Học Y Dược Cần Thơ

Thông báo: V/v Sinh viên tham gia trực gác hè năm học 2015 - 2016

 

 

Tải về file PDF tại đây: userfiles/Thông báo trực Trường Hè 2016.pdf

Object reference not set to an instance of an object.