Trang chủ
Lịch Học
Hình ảnh
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
ĐIỂM RÈN LUYỆN
EMAIL
Tra cứu bài làm MCQ
Liên Hệ
LIÊN KẾT WEBSITE
Hôm nay, ngày 09/07/2020
Thông báo V/v Sinh hoạt Công dân đầu khoá và Sinh hoạt GVCN năm học Y4 - Y Học Dự Phòng K39 - Khoa Y Tế Công Cộng - Đại Học Y Dược Cần Thơ

Thông báo V/v Sinh hoạt Công dân đầu khoá và Sinh hoạt GVCN năm học Y4

Thông báo V/v Sinh hoạt Công dân đầu khoá và Sinh hoạt GVCN năm học Y4

LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN VÀ GVCN YHDP39
STT Nội dung Ngày Buổi Giờ Địa điểm
1 ND 7 22-08-2016 Chiều 13h00 - 15h00 GĐ 02/YT
2 ND 1->5 23-08-2016 Sáng 06h30 - 11h30 HT Rùa ĐHCT
3 ND 8 24-08-2916 Sáng 09h30 - 11h30 HT Điều Dưỡng
4 ND 6 26-08-2016 Sáng 06h30 - 11h30 HD Rùa ĐHCT

 

Object reference not set to an instance of an object.