This Website Will END on 31/07/2019
Trang chủ
Lịch Học
Hình ảnh
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
ĐIỂM RÈN LUYỆN
EMAIL
Tra cứu bài làm MCQ
Liên Hệ
LIÊN KẾT WEBSITE
Thông báo chung Hôm nay, ngày 23/03/2019
Thông báo V/v Sinh hoạt Công dân đầu khoá và Sinh hoạt GVCN năm học Y4 - Y Học Dự Phòng K39 - Khoa Y Tế Công Cộng - Đại Học Y Dược Cần Thơ

Thông báo V/v Sinh hoạt Công dân đầu khoá và Sinh hoạt GVCN năm học Y4

Thông báo V/v Sinh hoạt Công dân đầu khoá và Sinh hoạt GVCN năm học Y4

LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN VÀ GVCN YHDP39
STT Nội dung Ngày Buổi Giờ Địa điểm
1 ND 7 22-08-2016 Chiều 13h00 - 15h00 GĐ 02/YT
2 ND 1->5 23-08-2016 Sáng 06h30 - 11h30 HT Rùa ĐHCT
3 ND 8 24-08-2916 Sáng 09h30 - 11h30 HT Điều Dưỡng
4 ND 6 26-08-2016 Sáng 06h30 - 11h30 HD Rùa ĐHCT

 

Object reference not set to an instance of an object.