Trang chủ
Lịch Học
Hình ảnh
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
ĐIỂM RÈN LUYỆN
EMAIL
Tra cứu bài làm MCQ
Liên Hệ
LIÊN KẾT WEBSITE
Hôm nay, ngày 29/05/2020
Thông báo: V/v Đăng ký nhóm tự học, Đăng ký ra vào cổng cán bộ, Cập nhật thông tin ngoại trú - Y Học Dự Phòng K39 - Khoa Y Tế Công Cộng - Đại Học Y Dược Cần Thơ

Thông báo: V/v Đăng ký nhóm tự học, Đăng ký ra vào cổng cán bộ, Cập nhật thông tin ngoại trú

Mời các bạn đăng nhập vào trang quản lý của lớp để thực hiện những công việc sau:

  1. Đăng ký/lập nhóm tự học (Áp dụng cho tất cả các môn, trước mắt là môn Dược lý)
  2. Đăng ký cấp thẻ ra vào cổng cán bộ với lý do chính đáng (Do P.CTSV siết chặt quản lý việc ra vào cổng Cán bộ)
  3. Cập nhật thông tin ngoại trú 2015 (Ai không thay đổi chỗ trọ thì cũng vào xem có sai sót gì không, nếu có thì điều chỉnh lại cho đúng)

*Một số thông tin chi tiết:

1. Đăng ký lập nhóm tự học:

- Khi tạo nhóm, hệ thống sẽ mặc định bạn là nhóm trưởng. 

- Nếu bạn không muốn làm nhóm trưởng, hãy chọn gia nhập nhóm. 

- Nếu có 1 người nào đó gia nhập nhóm mà chưa có sự đồng ý của nhóm trưởng, nhóm trưởng có quyền [Xóa SV khỏi nhóm].

- Nếu đã tạo nhóm thì bạn có thể chọn [Hủy nhóm] (Phải xóa tất cả SV hiện có trong nhóm mới có thể hủy nhóm được).

- Nếu đã gia nhập 1 nhóm nào đó và không muốn ở trong nhóm đó nữa, bạn có thể tự chọn [Rời khỏi nhóm]. Sau đó gia nhập lại vào nhóm khác.

- Chỉ đăng ký được tối đa 5 SV trong 1 nhóm, sẽ có 1 nhóm có 4 SV. 

- Nhóm trưởng sẽ được cộng ĐRL cho mục nhóm trưởng ở HK1 năm học 2015-2016; Bạn nào đã có điểm ở mục đó rồi thì nên nhường cho bạn khác làm nhóm trưởng. Các bạn tự thỏa thuận ai sẽ là nhóm trưởng.

2. Đăng ký cấp thẻ ra vào cổng cán bộ

- Sinh viên có nhu cầu ra vào Cổng Cán Bộ đăng ký làm thẻ.

- Yêu cầu: Có lý do chính đáng.

3. Cập nhật thông tin ngoại trú năm học 2015-2016

- Để bảo đảm cho công tác thống kê của P.CTSV cũng như an ninh trật tự nơi các bạn cư trú.

- Ai đổi nơi trọ/cư trú thì đăng nhập vào để cập nhật thông tin mới.

- Ai không đổi nơi trọ/cư trú cũng nên đăng nhập vào để kiểm tra thông tin có chính xác chưa, nếu chưa thì cập nhật lại.

Object reference not set to an instance of an object.