Trang chủ
Lịch Học
Hình ảnh
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
ĐIỂM RÈN LUYỆN
EMAIL
Tra cứu bài làm MCQ
Liên Hệ
LIÊN KẾT WEBSITE
Hôm nay, ngày 09/07/2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHIA NHÓM LÂM SÀNG (NĂM THỨ 4 - HỌC KỲ 1) YHDP39 - Y Học Dự Phòng K39 - Khoa Y Tế Công Cộng - Đại Học Y Dược Cần Thơ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHIA NHÓM LÂM SÀNG (NĂM THỨ 4 - HỌC KỲ 1) YHDP39

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHIA NHÓM LÂM SÀNG (NĂM THỨ 4 - HỌC KỲ 1)
-------------------


*Link đăng ký nhóm: https://yhdp.vn/member/nhom-lsy4hk1.html

1. Đăng ký nhóm:
- Chia làm 8 nhóm (mỗi nhóm 13 người).
- Thời gian đăng ký nhóm: Từ 8h30 ngày 12-09-2016 đến 8h30 ngày 13-09-2016.

2. Tách nhóm:
- Mỗi nhóm tách thành 2 nhóm nhỏ hơn (mỗi nhóm 6-7 người) dựa trên 8 nhóm đã đăng ký. Cách thức hoạt động các nhóm sẽ tương tự như học kỳ trước. 
- Thời gian tách nhóm: Từ 8h30 ngày 13-09-2016 đến 8h30 ngày 14-09-2016.

3. Bốc thăm nhóm trưởng (Live): Dự kiến 19h30 ngày 15-09-2016

Object reference not set to an instance of an object.