This Website Will END on 31/07/2019
Trang chủ
Lịch Học
Hình ảnh
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
ĐIỂM RÈN LUYỆN
EMAIL
Tra cứu bài làm MCQ
Liên Hệ
LIÊN KẾT WEBSITE
Thông báo chung Hôm nay, ngày 20/07/2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHIA NHÓM LÂM SÀNG (NĂM THỨ 4 - HỌC KỲ 1) YHDP39 - Y Học Dự Phòng K39 - Khoa Y Tế Công Cộng - Đại Học Y Dược Cần Thơ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHIA NHÓM LÂM SÀNG (NĂM THỨ 4 - HỌC KỲ 1) YHDP39

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHIA NHÓM LÂM SÀNG (NĂM THỨ 4 - HỌC KỲ 1)
-------------------


*Link đăng ký nhóm: https://yhdp.vn/member/nhom-lsy4hk1.html

1. Đăng ký nhóm:
- Chia làm 8 nhóm (mỗi nhóm 13 người).
- Thời gian đăng ký nhóm: Từ 8h30 ngày 12-09-2016 đến 8h30 ngày 13-09-2016.

2. Tách nhóm:
- Mỗi nhóm tách thành 2 nhóm nhỏ hơn (mỗi nhóm 6-7 người) dựa trên 8 nhóm đã đăng ký. Cách thức hoạt động các nhóm sẽ tương tự như học kỳ trước. 
- Thời gian tách nhóm: Từ 8h30 ngày 13-09-2016 đến 8h30 ngày 14-09-2016.

3. Bốc thăm nhóm trưởng (Live): Dự kiến 19h30 ngày 15-09-2016

Object reference not set to an instance of an object.