Trang chủ
Lịch Học
Hình ảnh
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
ĐIỂM RÈN LUYỆN
EMAIL
Tra cứu bài làm MCQ
Liên Hệ
LIÊN KẾT WEBSITE
Hôm nay, ngày 29/05/2020
THÔNG BÁO: V/v đăng ký tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 - Y Học Dự Phòng K39 - Khoa Y Tế Công Cộng - Đại Học Y Dược Cần Thơ

THÔNG BÁO: V/v đăng ký tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

THÔNG BÁO & HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM BẨU CỬ

*Tải về thông báo file PDF: userfiles/Thông báo SV bầu cử 2016.pdf

 - Có 2 địa điểm cho SV đăng kí: tại trường hoặc tại địa phương nơi SV cư trú

+ Đối với SV đăng kí tại trường: phòng CTSV sẽ tổng hợp danh sách các lớp đăng ký. Sau đó gửi UBND bầu cử đăng kí & nhận thẻ cử tri cho các SV & phát theo đơn vị lớp.

+ Đối với SV đăng kí tại địa phương (hoặc cơ quan công tác đối với SV hệ liên thông): SV tự liên hệ đăng kí tại địa phương nơi cư trú để nhận thẻ cử tri.

- Vì việc bầu cử là quyền & nghĩa vụ của công dân, vì tính chất quan trọng, đề nghị các lớp, SV nghiêm chỉnh chấp hành thông báo theo qui định. SV không tham gia sẽ xử lý theo quy định của nhà trường và Pháp luật hiện hành.

VIDEO HƯỚNG DẪN

 

Object reference not set to an instance of an object.