This Website Will END on 31/07/2019
Trang chủ
Lịch Học
Hình ảnh
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
ĐIỂM RÈN LUYỆN
EMAIL
Tra cứu bài làm MCQ
Liên Hệ
LIÊN KẾT WEBSITE
Hôm nay, ngày 18/02/2019
THÔNG BÁO SỬ DỤNG HỆ THỐNG EMAIL CỦA LỚP YHDP39 - Y Học Dự Phòng K39 - Khoa Y Tế Công Cộng - Đại Học Y Dược Cần Thơ

THÔNG BÁO SỬ DỤNG HỆ THỐNG EMAIL CỦA LỚP YHDP39

THÔNG BÁO SỬ DỤNG HỆ THỐNG EMAIL CỦA LỚP YHDP39

Email của 104 thành viên đã được tạo với dạng "ten_ban@yhdp.vn". Các bạn xem clip hướng dẫn Đăng nhập và Đổi mật khẩu nhé. (Nhớ chọn HD để xem cho rõ)

1. Truy cập vào trang quản lý lớp: https://yhdp.vn/member/ ; Sau đó chọn Thông tin sinh viên.
2. Các bạn sẽ thấy email của mình có dạng @yhdp.vn và mật khẩu mặc định kế bên. (Mật khẩu mặc định này mỗi người sẽ khác nhau; Sau khi đăng nhập bạn sẽ phải đổi mật khẩu mới - điều này là bắt buộc).
3. Truy cập trang email tại: http://mail.yhdp.vn
4. Đăng nhập bằng email và mật khẩu đã cấp.
5. Đổi mật khẩu nữa là xong.

 

 

Object reference not set to an instance of an object.