This Website Will END on 31/07/2019
Trang chủ
Lịch Học
Hình ảnh
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
ĐIỂM RÈN LUYỆN
EMAIL
Tra cứu bài làm MCQ
Liên Hệ
LIÊN KẾT WEBSITE
Phần mềm trắc nghiệm Hôm nay, ngày 23/03/2019
Phần mềm Trắc nghiệm CTUMP ONLINE phiên bản 4.0 - Y Học Dự Phòng K39 - Khoa Y Tế Công Cộng - Đại Học Y Dược Cần Thơ

Phần mềm Trắc nghiệm CTUMP ONLINE phiên bản 4.0

Cập nhật phiên bản 4.0

Change Log:

- Sửa 1 số lỗi

- Hỗ trợ câu hỏi và đáp án có nội dung dài.

- Cập nhật thời gian tối đa lên 50 phút.

+++ Hướng dẫn tải về phần mềm +++
*Nếu máy bạn chạy Windows 8 trở lên: http://megaurl.in/tracnghiemctumpinstall
 
*Nếu máy bạn dùng Windows XP, Windows 7 chưa cài Microsoft .NET Framework 4.0
1. Tải về: http://yhdp.net/uploads/fix_net40.bat (Click chuột phải chọn Run As Administrator / Fix lỗi cài .NET cho máy nào không cài được)
2. Tải về: http://megaurl.in/tracnghiemctumpdotnet (Cài đặt bình thường bằng cách Next và OK; Khởi động máy lại nếu cần thiết)
3. Tải về phần mềm, cài đặt: http://megaurl.in/tracnghiemctumpinstall

 

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Object reference not set to an instance of an object.