Trang chủ
Lịch Học
Hình ảnh
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
ĐIỂM RÈN LUYỆN
EMAIL
Tra cứu bài làm MCQ
Liên Hệ
LIÊN KẾT WEBSITE
Hôm nay, ngày 12/12/2018
LỊCH HỌC LÂM SÀNG Y HỌC GIA ĐÌNH - Y HỌC DỰ PHÒNG K39 - Y Học Dự Phòng K39 - Khoa Y Tế Công Cộng - Đại Học Y Dược Cần Thơ

LỊCH HỌC LÂM SÀNG Y HỌC GIA ĐÌNH - Y HỌC DỰ PHÒNG K39

LỊCH HỌC LÂM SÀNG Y HỌC GIA ĐÌNH - Y HỌC DỰ PHÒNG K39
*Lưu ý: Đảm bảo đúng trang phục khi đi lâm sàng, bệnh viện.
*Tổng số buổi: 8 buổi + 1 buổi thi (Hình thức thi, ngày thi, bộ môn sẽ sinh hoạt sau).
 

Object reference not set to an instance of an object.