Trang chủ
Lịch Học
Hình ảnh
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
ĐIỂM RÈN LUYỆN
EMAIL
Tra cứu bài làm MCQ
Liên Hệ
LIÊN KẾT WEBSITE
Giới thiệu Khoa YTCC Hôm nay, ngày 02/06/2020
Khoa Y Tế Công Cộng - Y Học Dự Phòng K39 - Khoa Y Tế Công Cộng - Đại Học Y Dược Cần Thơ

Khoa Y Tế Công Cộng


Tập thể cán bộ công chức viên chức Khoa Y tế công cộng

Từ trái sang phải: Ths Huỳnh Ngọc Thanh; Bs Phạm Trung Tín; CN Bùi Thị Bích Thủy; Ds Trương Trần Nguyên Thảo; Bs Phan Kim Huệ; Bs Lâm Thị Thu Phương; PGS TS Phạm Văn Lình (Hiệu Trưởng); PGS TS Phạm Thị Tâm; Ths Phan Thị Trung Ngọc; Ths Châu Liễu Trinh; Bs Nguyễn Thị Hiền; Ths Trương Thành Nam; CN Lê Văn Lèo; Ths Nguyễn Tấn Đạt; Ths Dương Phúc Lam; Ths Lê Minh Hữu.

Quá trình thành lập

Khoa Y tế công cộng Trường Đại học Cần Thơ chính thức thành lập năm 2002 khi Trường ĐH Y Dược Cần Thơ được thành lập theo quyết định số 184/2002/QĐ-TTg ngày 25/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở bộ môn Dịch tễ học thành lập năm 1982 của Khoa Y- Nha - Dược, Trường Đại học Cần Thơ.  

Khoa Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ là cơ sở đào tạo nhân lực y tế về Y tế công cộng, Y học dự phòng và Quản l‎ý y tế cho vùng Đồng bằng sông cửu long. Hiện tại Khoa Y tế công cộng giữ vai trò quan trọng trong việc đào tạo nhân lực cho lĩnh vực y học dự phòng và y tế công cộng và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng nhằm đóng góp cho phát triển hệ thống ‎tế Việt Nam.

Chức năng, nhiệm vụ  

 • Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục trong chương trình đào tạo đại học và sau đại học về y học dự phòng và y tế công cộng
 • Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, nghiên cứu phát hiện và đề xuất các giải pháp để giải quyết các vấn đề môi trường, phòng chống dịch bệnh và sức khỏe cộng đồng
 • Hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế trong nghiên cứu khoa học, đào tạo, xây dựng và phát triển y học dự phòng và y tế công cộng

Các bộ môn

 • Bộ môn Dịch tễ học           
 • Bộ môn Thống kê – Dân số        
 • Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế
  • Trưởng BM : PGs. Ts. Trần Thị Trung Chiến
  • Giáo vụ bộ môn: Trương Trần Nguyên Thảo 
  • Email: ttnthao@ctump.edu.vn
 • Bộ môn Sức khỏe môi trường              
 • Bộ môn Dinh Dưỡng -An toàn vệ sinh thực phẩm

Đội ngũ cán bộ  

Khoa y tế công cộng tổng số có 21 cán bộ công chức viên chức.Trong đó,

- 01 Giáo sư, Tiến sĩ
- 04 Phó Giáo sư, Tiến sĩ
- 10 Thạc sĩ
- 03 Bác sĩ
- 01 Dược sĩ
- 01 Cử nhân Y tế công cộng, và 
- 01 Cán bộ hành chánh.

Các ngành đào tạo đại học

- Bác sĩ y học dự phòng: Đào tạo từ năm 2009, Tổng số sinh viên hiện nay là 265 sinh viên. 
- Cử nhân Y tế công cộng: Đào tạo từ năm 2009, Tổng số sinh viên hiện nay là 108 sinh viên.
- Cử nhân Y tế công cộng hệ vừa làm vừa học: Đào tạo từ năm 2010, Tổng số sinh viên hiện nay là 68 sinh viên.

Các ngành đào tạo sau đại học

- Bác sĩ chuyên khoa cấp I Y tế công cộng
- Bác sĩ chuyên khoa cấp I Y học dự phòng
- Bác sĩ Chuyên khoa cấp II Tổ chức quản lý y tế
- Thạc sĩ Y tế công cộng
- Tiến sĩ Y tế công cộng (từ năm 2013)

Các khóa đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu:

- Xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học sức khỏe
- Dịch tễ học
- Giáo dục sức khỏe
- Nghiên cứu định tính
- Xử l‎ý và phân tích số liệu nghiên cứu bằng phần mềm vi tính SPSS, STATA
- Lập kế hoạch dự án

Các lĩnh vực nghiên cứu khoa học trọng tâm

Nghiên cứu các vấn đề sức khỏe ưu tiên của cộng đồng, gồm :

- Các yếu tố nguy cơ các bệnh không lây 
- Sức khỏe tâm thần cộng đồng
- Tai nạn thương tích 
- Dinh dưỡng cộng đồng
- Mô hình sức khỏe và bệnh tật và nguyên nhân tử vong
- Các vấn đề sức khỏe hành vi. 

Hợp tác trong nước

- Khoa Y tế công cộng các Trường đại học Y trong nước 
- Trường Đại học y tế công cộng Hà Nội
- Viện Dinh dưỡng Quốc gia Hà Nội
- Viện Pasteur Thành phố Hồ chí Minh
- Viện vệ sinh y tế công cộng Thành phố Hồ chí Minh

Hợp tác quốc tế

- Viện Nhiệt đới Hoàng gia Hà Lan
- Đại học công nghệ Queensland, nước Úc
- Đại học Antwerp, nước Bỉ
- Tổ chức China Medical Board, Hoa kỳ
- Tổ chức Atlantic Philanthropies
- Tổ chức Global Health Group health, Hoa kỳ

Văn phòng Khoa Y tế công cộng

Trưởng khoa: PGS. TS. Phạm Thị Tâm
                   Tel : (+84 71) 0919 130 179 
                   Email : pttam@ctump.edu.vn
Phó Trưởng khoa: Ths. Dương Phúc Lam 
                   Email : phuclam77@yahoo.com
Trợ lý Hành chánh: CN. Bùi Thị Bích Thủy
                   Email : btbthuy@ctump.edu.vn 
Trợ lý Giáo vụ đào tạo Đại học: Ths. Trương Thành Nam
                   Email : ttnam@ctump.edu.vn
Trợ lý Giáo vụ đào tạo Sau đại học: Ths. Lê Minh Hữu
                   Email : lmhuu@ctump.edu.vn
Trợ lý Nghiên cứu khoa học: Ds. Trương Trần Nguyên Thảo
                   Email : ttnthao@ctump.edu.vn
Trợ lý Hợp tác quốc tếThs. Nguyễn Tấn Đạt 
                   Email : ntdat24@yahoo.com 
Trợ lý Giáo tài: Ths. Phan Thị Trung Ngọc 
                   Email : phantrungngoc@yahoo.com


Từ trái sang phải:
Hàng trên: Phạm Thị Tâm, Dương Phúc Lam, Bùi Thị Bích Thủy, Trương Thành Nam 
Hàng dưới: Lê Minh Hữu, Trương Trần Nguyên Thảo, Nguyễn Tấn Đạt, Phan Thị Trung Ngọc.

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Y tế công cộng, Trường đại học Y Dược Cần Thơ
Số 179, Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Điện thoại:  + 84-7103 730 741 / +84-7103 739 730
Fax:            + 84-7103 730 741 / +84-7103 740 221

Nguồn: ctump.edu.vn

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Object reference not set to an instance of an object.