This Website Will END on 31/07/2019
Trang chủ
Lịch Học
Hình ảnh
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
ĐIỂM RÈN LUYỆN
EMAIL
Tra cứu bài làm MCQ
Liên Hệ
LIÊN KẾT WEBSITE
Hôm nay, ngày 23/03/2019
Kết quả đăng ký học hè, năm học 2013 - 2014 (Học lại) - Y Học Dự Phòng K39 - Khoa Y Tế Công Cộng - Đại Học Y Dược Cần Thơ

Kết quả đăng ký học hè, năm học 2013 - 2014 (Học lại)

Kết quả đăng ký học hè, năm học 2013 - 2014

Sau khi nhận phản hồi từ các Bộ môn có sinh viên đăng ký học lại học kỳ hè, phòng đào tạo thông báo Danh sách học phần mở trong học kỳ hè như sau:

Mã HP

Tên học phần

ĐVHT

Tổng số SV ĐK

cb0101

Anh văn I

2

12

cb0102

Anh văn I

3

43

nn12

Ngoại ngữ 1

2

5

nn133

Ngoại ngữ 1

3

11

nng140

Ngoại ngữ 1

4

3

t0011

Ngoại ngữ 1

5

57

nn304

Ngoại ngữ 2

3

12

t0030

Ngoại ngữ 2

5

24

t0036

Ngoại ngữ 2

4

4

tc002

Ngoại ngữ 2

3

2

nn340

Ngoại ngữ 3

4

11

t8

Ngoại ngữ 3

5

9

t0041

Ngoại ngữ 4

5

28

nnd050

Ngoại ngữ chuyên ngành Dược

5

7

T0003

Hóa đại cương

3

2

hvc541

Hóa đại cương vô cơ

5

1

cb0201

Hoá học

3

3

hh541

Hóa học

5

2

t0008

Hoá học hữu cơ 1

3

3

hh006

Hóa học hữu cơ-Y

2

6

hh009

Hóa học vô cơ-Y

2

3

hh410

Hóa hữu cơ 1

4

2

t0051

Hoá hữu cơ 2

4

1

hh1151

Hóa hữu cơ 2

5

2

cb0301

Những nguyên lý cơ bản của CNMLN I

2

4

ml001

Những NLCB của CN Mác-Lênin 1

3

3

ml002

Những NLCB của CN Mác-Lênin 2

5

2

dd900

Sinh học đại cương

3

4

t0015

Sinh học đại cương

4

7

cb0501

Sinh học và di truyền

3

1

cb0502

Sinh học và di truyền

2

1

dd901

Di truyền học

2

3

t0054

Di truyền học

3

3

t0019

Tin học

4

3

cb0405

Tin học đại cương

2

2

th211

Tin học đại cương

2

1

t0021

Toán cao cấp

2

23

t0023

Toán cao cấp

3

39

t0024

Toán cao cấp

4

14

tc010

Toán cao cấp

2

5

cb0401

Xác suất – Thống kê y học

2

10

h4

Xác suất thống kê

2

30

tn008

Xác suất thống kê

3

15

xsy040

Xác suất thống kê y học

4

1

yy0101

Giải phẫu I

3

43

t1

Giải phẫu 1

4

1

tc007

Giải phẫu 1

3

2

gp1321

Giải phẫu 1

3

2

3gp321

Giải phẫu 2

3

2

t2

Giải phẫu 2

4

2

t0042

Giải phẫu 3

3

25

yy9101

Giải phẫu học

3

1

dd904

Sinh lý

3

4

sl32

Sinh lý 3 - Thăm dò chức năng

2

1

3sl651

Sinh lý học

6

11

SL1211

Sinh lý học 1

2

1

t4

Sinh lý học 1

3

28

t0043

Sinh lý học 2

4

13

3gp541

Giải phẫu sinh lý

5

21

gpsl13

Giải phẫu sinh lý 1

3

4

gs2541

Giải phẫu sinh lý 2

5

9

nhi210

Nhi

1

2

nh1420

Nhi 1

2

7

nh1402

TT.Nhi 1

2

35

nh2402

TT. Nhi 2

2

8

nh2420

LT.Nhi 2

2

2

n5

Phẫu thuật thực hành

3

1

pt210

Phẫu thuật thực hành

2

31

cd310

Chẩn đoán hình ảnh

3

11

tnh430

LT.Truyền nhiễm

3

3

yy953

Y dược học cổ truyền

4

4

t15

TT. Y học cổ truyền

2

1

bc2301

TT.Bào chế & Sinh dược 2

1

32

bc2320

Bào chế & Sinh dược 2

2

8

yy949e

Bào chế & Sinh dược 2

3

11

bc110

Bào chế và sinh dược học 1

1

15

bc3640

LT. Bào chế và sinh dược học 3

4

1

BCS301

TT.Bào chế và sinh dược học 3

1

5

yy951

Dược lâm sàng 1

2

8

yy952

TT. Dược lâm sàng 1

1

2

dd011

Dược lý

3

1

dl310

Dược lý

4

4

dl1541

Dược lý 1

5

16

dly13

Dược lý 1

3

2

yy942

Dược lý 1

4

6

dl002

Dược lý 2

5

1

dly221

Dược lý 2

3

1

tc216

Dược lý và độc chất học

2

1

3dt220

Dược dịch tễ

2

2

ddth3

Dược Dịch tể học

3

1

T30 Chương trình y tế quốc gia 1 4
dvs120 Dinh dưỡng & VSATTP 1 2 3

3sk202

Huấn luyện KN 2

2

2

 • Điều kiện mở học phần
  • Số lượng sinh viên đăng ký từ 15 sinh viên trở lên.
  • Những học phần có ít hơn 15 sinh viên đăng ký thì học phí của từng sinh viên sẽ được tính bằng học phí của 1 lớp 15 sinh viên chia đều cho số sinh viên đã đăng ký học phần đó. Nếu sinh viên không đồng ý học thì báo ngay cho Phòng Đào tạo đại học để xoá đăng ký. Lưu ý: một số học phần có số lượng đăng ký ít hơn 15 nhưng có thể học ghép với học phần khác vẫn đóng học phí theo mức bình thường.
 • Sinh viên liên hệ ngay với bộ môn để biết thời khóa biểu môn học.
 • Thời gian đóng học phí, lấy phiếu kết quả: từ ngày 14/7/2014 đến ngày 08/08/2014.
 • Đối với học kỳ hè, sinh viên phải đóng 70.000đ/1 ĐVHT hoặc TC.
 • Sinh viên chưa đăng ký học hè có thể đăng ký bổ sung theo danh sách các môn học đã mở học kỳ hè ở bảng ở trên. Thời gian đăng ký thêm từ nay đến hết ngày 16/7/2014.

Lưu ý:

 • Sinh viên liên hệ phòng Đào tạo đại học và Khoa phải tránh các ngày thi tuyển sinh (8,9,10,17,18 tháng 7)
 • Đối với sinh viên tín chỉ đăng ký học vượt sẽ có thông báo sau.

Object reference not set to an instance of an object.