This Website Will END on 31/07/2019
Trang chủ
Lịch Học
Hình ảnh
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
ĐIỂM RÈN LUYỆN
EMAIL
Tra cứu bài làm MCQ
Liên Hệ
LIÊN KẾT WEBSITE
Hôm nay, ngày 21/04/2019
Kế hoạch thực tập Lâm sàng Ngoại CS2 và Nội CS2 (Đợt 1 - HK2) - Y Học Dự Phòng K39 - Khoa Y Tế Công Cộng - Đại Học Y Dược Cần Thơ

Kế hoạch thực tập Lâm sàng Ngoại CS2 và Nội CS2 (Đợt 1 - HK2)

KẾ HOẠCH LÂM SÀNG ĐỢT 1: userfiles/KH_LS_HK2_1516_YHDP39_DOT_2.pdf

DANH SÁCH CHIA NHÓM: userfiles/DS_NHOM_LS2_DOT1.pdf

LỊCH BÌNH BỆNH ÁN NỘI CS (ĐKTW): userfiles/LICH BINH BENH AN TUAN 32 DKTW.pdf

LỊCH BÌNH BỆNH ÁN NỘI CS (ĐKTP): userfiles/LICH_BINH_BENH_AN_TUAN32_DKTP.jpg

 

Object reference not set to an instance of an object.