This Website Will END on 31/07/2019
Trang chủ
Lịch Học
Hình ảnh
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
ĐIỂM RÈN LUYỆN
EMAIL
Tra cứu bài làm MCQ
Liên Hệ
LIÊN KẾT WEBSITE
Thông báo chung Hôm nay, ngày 23/03/2019
Kế hoạch thực tập Lâm sàng Ngoại CS2 và Nội CS2 (Đợt 1 - HK2) - Y Học Dự Phòng K39 - Khoa Y Tế Công Cộng - Đại Học Y Dược Cần Thơ

Kế hoạch thực tập Lâm sàng Ngoại CS2 và Nội CS2 (Đợt 1 - HK2)

KẾ HOẠCH LÂM SÀNG ĐỢT 1: userfiles/KH_LS_HK2_1516_YHDP39_DOT_2.pdf

DANH SÁCH CHIA NHÓM: userfiles/DS_NHOM_LS2_DOT1.pdf

LỊCH BÌNH BỆNH ÁN NỘI CS (ĐKTW): userfiles/LICH BINH BENH AN TUAN 32 DKTW.pdf

LỊCH BÌNH BỆNH ÁN NỘI CS (ĐKTP): userfiles/LICH_BINH_BENH_AN_TUAN32_DKTP.jpg

 

Object reference not set to an instance of an object.