This Website Will END on 31/07/2019
Trang chủ
Lịch Học
Hình ảnh
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
ĐIỂM RÈN LUYỆN
EMAIL
Tra cứu bài làm MCQ
Liên Hệ
LIÊN KẾT WEBSITE
Hôm nay, ngày 18/02/2019
Kế hoạch thực tập Lâm sàng Ngoại CS1 và Nội CS1 (Đợt 2 - HK1) - Y Học Dự Phòng K39 - Khoa Y Tế Công Cộng - Đại Học Y Dược Cần Thơ

Kế hoạch thực tập Lâm sàng Ngoại CS1 và Nội CS1 (Đợt 2 - HK1)

Kế hoạch LS đợt 2: userfiles/KH_LS_HK1_1516_YHDP39_DOT_2.pdf

DS chia nhóm LS ĐỢT 2: userfiles/DS_LS_HK1_1516_YHDP39_DOT2.pdf

Lịch bình bệnh án Nội CS: userfiles/Lich_binh_benh_an_tuan1_noics1.jpg

Giấy kiểm tra giữa kỳ LS: userfiles/GIAY KIEM TRA GIUA KY NOI CS1.pdf 

Object reference not set to an instance of an object.