This Website Will END on 31/07/2019
Trang chủ
Lịch Học
Hình ảnh
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
ĐIỂM RÈN LUYỆN
EMAIL
Tra cứu bài làm MCQ
Liên Hệ
LIÊN KẾT WEBSITE
Thông báo chung Hôm nay, ngày 26/06/2019
Kế hoạch thực tập Lâm sàng Ngoại CS1 và Nội CS1 (Đợt 2 - HK1) - Y Học Dự Phòng K39 - Khoa Y Tế Công Cộng - Đại Học Y Dược Cần Thơ

Kế hoạch thực tập Lâm sàng Ngoại CS1 và Nội CS1 (Đợt 2 - HK1)

Kế hoạch LS đợt 2: userfiles/KH_LS_HK1_1516_YHDP39_DOT_2.pdf

DS chia nhóm LS ĐỢT 2: userfiles/DS_LS_HK1_1516_YHDP39_DOT2.pdf

Lịch bình bệnh án Nội CS: userfiles/Lich_binh_benh_an_tuan1_noics1.jpg

Giấy kiểm tra giữa kỳ LS: userfiles/GIAY KIEM TRA GIUA KY NOI CS1.pdf 

Object reference not set to an instance of an object.