Trang chủ
Lịch Học
Hình ảnh
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
ĐIỂM RÈN LUYỆN
EMAIL
Tra cứu bài làm MCQ
Liên Hệ
LIÊN KẾT WEBSITE
Hôm nay, ngày 06/07/2020
Kế Hoạch Thực Hành Cộng Đồng 2 - Lớp YHDP39 (HK2 NH2017-2018) - Y Học Dự Phòng K39 - Khoa Y Tế Công Cộng - Đại Học Y Dược Cần Thơ

Kế Hoạch Thực Hành Cộng Đồng 2 - Lớp YHDP39 (HK2 NH2017-2018)

Kế Hoạch Thực Hành Cộng Đồng 2 - Lớp YHDP39

Học kỳ 2 | NH 2017-2018

*Link tải file PDF kế hoạch: userfiles/KH_THCD2 - BSYHDP5 K39 (19_3 -31_3_2018).pdf

*Link tải file PDF danh sách nhóm: userfiles/YHDP39 - DS NHOM THUC HANH CONG DONG 2 - HK2 2017 2018.pdf

Object reference not set to an instance of an object.