This Website Will END on 31/07/2019
Trang chủ
Lịch Học
Hình ảnh
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
ĐIỂM RÈN LUYỆN
EMAIL
Tra cứu bài làm MCQ
Liên Hệ
LIÊN KẾT WEBSITE
Thông báo chung Hôm nay, ngày 20/07/2019
Kế Hoạch Thực Hành Cộng Đồng 2 - Lớp YHDP39 (HK2 NH2017-2018) - Y Học Dự Phòng K39 - Khoa Y Tế Công Cộng - Đại Học Y Dược Cần Thơ

Kế Hoạch Thực Hành Cộng Đồng 2 - Lớp YHDP39 (HK2 NH2017-2018)

Kế Hoạch Thực Hành Cộng Đồng 2 - Lớp YHDP39

Học kỳ 2 | NH 2017-2018

*Link tải file PDF kế hoạch: userfiles/KH_THCD2 - BSYHDP5 K39 (19_3 -31_3_2018).pdf

*Link tải file PDF danh sách nhóm: userfiles/YHDP39 - DS NHOM THUC HANH CONG DONG 2 - HK2 2017 2018.pdf

Object reference not set to an instance of an object.