Trang chủ
Lịch Học
Hình ảnh
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
ĐIỂM RÈN LUYỆN
EMAIL
Tra cứu bài làm MCQ
Liên Hệ
LIÊN KẾT WEBSITE
Hôm nay, ngày 09/07/2020
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SINH HOẠT HÈ 2016 - Y Học Dự Phòng K39 - Khoa Y Tế Công Cộng - Đại Học Y Dược Cần Thơ

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SINH HOẠT HÈ 2016

TRUY CẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ LỚP ĐỂ ĐK SINH HOẠT HÈ/TRỰC TRƯỜNG HÈ

 

 +++++ FILE ĐÍNH KÈM +++++

1. Thông báo Sinh hoạt hè: userfiles/Thông báo Đăng Kí SHH 2016.pdf

2. Hướng dẫn Sinh hoạt hè: userfiles/Hướng dẫn SHH 2016.pdf

3. Giấy giới thiệu Sinh hoạt hè: userfiles/Mẫu giấy giới thiệu SHH 2016.pdf

4. Giấy xác nhận Sinh hoạt hè: userfiles/Mẫu giấy Xác Nhận SHH tại địa phương 2016.pdf

5. Thông báo trực trường hè: userfiles/Thông báo trực Trường Hè 2016.pdf

6. Danh sách trực trường hè (bắt buộc): userfiles/DS_SV_HO_KHAU_CAN_THO_2016.pdf

Object reference not set to an instance of an object.