This Website Will END on 31/07/2019
Trang chủ
Lịch Học
Hình ảnh
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
ĐIỂM RÈN LUYỆN
EMAIL
Tra cứu bài làm MCQ
Liên Hệ
LIÊN KẾT WEBSITE
Thông báo chung Hôm nay, ngày 23/03/2019
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SINH HOẠT HÈ 2016 - Y Học Dự Phòng K39 - Khoa Y Tế Công Cộng - Đại Học Y Dược Cần Thơ

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SINH HOẠT HÈ 2016

TRUY CẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ LỚP ĐỂ ĐK SINH HOẠT HÈ/TRỰC TRƯỜNG HÈ

 

 +++++ FILE ĐÍNH KÈM +++++

1. Thông báo Sinh hoạt hè: userfiles/Thông báo Đăng Kí SHH 2016.pdf

2. Hướng dẫn Sinh hoạt hè: userfiles/Hướng dẫn SHH 2016.pdf

3. Giấy giới thiệu Sinh hoạt hè: userfiles/Mẫu giấy giới thiệu SHH 2016.pdf

4. Giấy xác nhận Sinh hoạt hè: userfiles/Mẫu giấy Xác Nhận SHH tại địa phương 2016.pdf

5. Thông báo trực trường hè: userfiles/Thông báo trực Trường Hè 2016.pdf

6. Danh sách trực trường hè (bắt buộc): userfiles/DS_SV_HO_KHAU_CAN_THO_2016.pdf

Object reference not set to an instance of an object.