This Website Will END on 31/07/2019
Trang chủ
Lịch Học
Hình ảnh
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
ĐIỂM RÈN LUYỆN
EMAIL
Tra cứu bài làm MCQ
Liên Hệ
LIÊN KẾT WEBSITE
Hôm nay, ngày 23/03/2019
Đề cương chi tiết và lịch thực hành cộng đồng YHDP 1 (Điều tra cộng đồng) - Y Học Dự Phòng K39 - Khoa Y Tế Công Cộng - Đại Học Y Dược Cần Thơ

Đề cương chi tiết và lịch thực hành cộng đồng YHDP 1 (Điều tra cộng đồng)

Đề cương chi tiết và lịch thực hành cộng đồng YHDP 1 (Điều tra cộng đồng)

 

1. Tải về file PDF kết hoạch THCD YHDP1: userfiles/Ke hoach THCD1_Gui SV.pdf

2. Tải về Bộ câu hỏi dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi: userfiles/BCH _DDTE duoi 5 tuoi (THCD 1 YHCT3 YHDP3 YTCC2-3 15_3_2016).pdf

3. Tải về Bảng tra tháng tuổi và tình trạng SDD: userfiles/0_Bang tra thang tuoi va tinh trang SDD .pdf

4. Tải về Danh sách chia nhóm THCD YHDP1: userfiles/Danh sach chia nhom THCD1.xls

 

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Object reference not set to an instance of an object.