This Website Will END on 31/07/2019
Trang chủ
Lịch Học
Hình ảnh
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
ĐIỂM RÈN LUYỆN
EMAIL
Tra cứu bài làm MCQ
Liên Hệ
LIÊN KẾT WEBSITE
Thông báo chung Hôm nay, ngày 23/03/2019
Đề cương chi tiết và lịch thực hành cộng đồng YHDP 1 (Điều tra cộng đồng) - Y Học Dự Phòng K39 - Khoa Y Tế Công Cộng - Đại Học Y Dược Cần Thơ

Đề cương chi tiết và lịch thực hành cộng đồng YHDP 1 (Điều tra cộng đồng)

Đề cương chi tiết và lịch thực hành cộng đồng YHDP 1 (Điều tra cộng đồng)

 

1. Tải về file PDF kết hoạch THCD YHDP1: userfiles/Ke hoach THCD1_Gui SV.pdf

2. Tải về Bộ câu hỏi dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi: userfiles/BCH _DDTE duoi 5 tuoi (THCD 1 YHCT3 YHDP3 YTCC2-3 15_3_2016).pdf

3. Tải về Bảng tra tháng tuổi và tình trạng SDD: userfiles/0_Bang tra thang tuoi va tinh trang SDD .pdf

4. Tải về Danh sách chia nhóm THCD YHDP1: userfiles/Danh sach chia nhom THCD1.xls

 

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Object reference not set to an instance of an object.