Trang chủ
Lịch Học
Hình ảnh
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
ĐIỂM RÈN LUYỆN
EMAIL
Tra cứu bài làm MCQ
Liên Hệ
LIÊN KẾT WEBSITE
Giới thiệu Khoa YTCC Hôm nay, ngày 09/07/2020
Chương trình đào tạo đại học và sau đại học - Y Học Dự Phòng K39 - Khoa Y Tế Công Cộng - Đại Học Y Dược Cần Thơ

Chương trình đào tạo đại học và sau đại học

 I - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

1. Ngành đào tạo Y tế công cộng

 • Bậc học                               : Đại học
 • Chức danh khi tốt nghiệp : Cử nhân Y tế công cộng
 • Mã số đào tạo                    : 52.72.14
 • Thời gian đào tạo              : 4 năm
 • Hình thức đào tạo              : Chính quy tập trung
 • Đối tượng tuyển sinh        : Tốt nghiệp văn hoá Trung học phổ thông hoặc bổ túc
 • Nơi làm việc sau tốt nghiệp: Trường Đại học, Viện Nghiên cứu, Trung tâm y tế dự phòng, Sở Y tế / Các trung tâm Y tế và các cơ sở y tế khác có liên quan đến Y tế công cộng và Y học dự phòng.
 • Bậc sau đại học: Thạc sĩ YTCC, Tiến sĩ YTCC, Bác sĩ chuyên khoa cấp I YTCC và YHDP, bác sĩ Chuyên khoa cấp II Quản l‎ý y tế.

2. Ngành đào tạo Y học dự phòng

 • Bậc học                               : Đại học
 • Chức danh khi tốt nghiệp : Bác sĩ Y học Dự phòng
 • Mã số đào tạo                    : 52.72.99
 • Thời gian đào tạo              :  6 năm
 • Hình thức đào tạo              :  Chính quy tập trung
 • Đối tượng tuyển sinh        : Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc
 • Nơi làm việc sau tốt nghiệp: Các cơ quan quản lý và cấp Bộ Y tế, các Trường Đại học Y, các Viện nghiên cứu chuyên ngành Y học dự phòng, Trung tâm Y tế dự phòng, các Trung tâm y tế, các dự án và các cơ sở y tế khác liên quan đến Y học dự phòng.
 • Bậc học Sau đại học có thể học tiếp: Thạc sĩ YTCC, Tiến sĩ YTCC, Bác sĩ chuyên khoa cấp I YTCC và YHDP, Bác sĩ Chuyên khoa cấp II Quản lý tế.

II - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

1. Ngành đào tạo Chuyên khoa cấp I Tế công cộng

 • Bậc học                               : Sau đại học
 • Chức danh khi tốt nghiệp : Bác sĩ chuyên khoa cấp I Y tế công cộng.
 • Mã số đào tạo                    : 60.72.76
 • Thời gian đào tạo              : 2 năm
 • Hình thức đào tạo              : Tập trung
 • Đối tượng tuyển sinh        : Bác sĩ đa khoa
 • Môn thi tuyển                    : Toán thống kê, Quản lý Y tế
 • Bậc học có thể tiếp tục     : Chuyên khoa cấp II Quản lý Y tế

2. Ngành đào tạo Chuyên khoa cấp I Y học dự phòng

 • Bậc học                               : Sau đại học
 • Chuyên ngành đào tạo      : Y học dự phòng
 • Chức danh khi tốt nghiệp : Bác sĩ chuyên khoa cấp I Y học dự phòng
 •  Mã số đào tạo                   : 60.72.73
 • Thời gian đào tạo              : 2 năm
 • Hình thức đào tạo              : Tập trung
 • Đối tượng tuyển sinh        : Bác sĩ đa khoa, BS Y học dự phòng
 • Môn thi tyển                      : Toán thống kê, Dịch tễ học
 • Nơi làm việc khi tốt nghiệp            : Các cơ sở Y tế từ trung ương đến địa phương.
 • Bậc học có thể tiếp tục     : Chuyên khoa II Y học dự phòng, Quản lý y tế

3. Ngành đào tạo Chuyên khoa cấp II Quản lý Y tế

 • Bậc học                               : Sau đại học.
 • Chuyên ngành đào tạo      : Quản lý y tế
 • Chức danh khi tốt nghiệp : Bác sĩ chuyên khoa cấp II Quản lý y tế
 • Mã số đào tạo                    : 60 72 76
 • Thời gian đào tạo              : 2 năm
 • Hình thức đào tạo              : tập trung
 • Đối tượng tuyển sinh        :
 • Các cán bộ y tế là Bác sĩ, Dược sĩ đã tốt nghiệp chuyên khoa cấp I về y tế công cộng từ 2 năm trở lên đang làm công tác quản lý được cơ quan, đơn vị cử đi học.
 • Đối với các cán bộ quản lý đã tốt nghiệp chuyên khoa cấp I về lâm sàng (hay tương đương) có nguyện vọng và được cơ quan chấp thuận cho học chuyên khoa II về Quản lý y tế cần phải học 1 số tín chỉ về y xã hội học – y tế công cộng để chuẩn hoá trước khi thi đầu vào.
 • Các môn thi tuyển             : Tổ chức và quản lý y tế, Ngoại ngữ trình độ C

4.Thạc sĩ Y tế công cộng

 • Bậc học                               : Sau đại học.
 • Chuyên ngành đào tạo      : Y tế công cộng
 • Chức danh khi tốt nghiệp : Thạc sĩ Y tế công cộng
 • Mã số đào tạo                    : 62.72.76.05
 • Thời gian đào tạo              : 2 năm
 • Hình thức đào tạo              : tập trung
 • Đối tượng dự tuyển           :
 • Cử nhân Y tế công cộng tốt nghiệp từ trường Đại học Y tế công cộng hoặc Khoa Y tế công cộng của các Trường Đại học Y Dược hoặc Đại học tổng hợp làm việc trong lĩnh vực Y tế công cộng ít nhất 2 năm.
 • Bác sĩ Đa khoa, Bác sĩ Y học dự phòng, Bác sĩ Răng hàm mặt, Dược sĩ đại học.
 • Cử nhân các ngành môi trường, sinh học, dân số, kinh tế, xã hội học, nhân học, làm việc trong lĩnh vực Y tế công cộng ít nhất 2 năm. Người dự tuyển học bổ sung một số chứng chỉ chuyên ngành cần thiết và phù hợp với chương trình Thạc sĩ Y tế công cộng do Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đề xuất được Bộ Y tế chấp thuận, và tổ chức đào tạo.
 • Các môn thi tuyển: Ngoại ngữ tiếng Anh, cách thức thi tuyển theo dạng TOEFL hoặc IELTS, Toán thống kê và Tổ chức - Quản lý y tế
 • Bậc học có thể tiếp tục: Tiến sĩ Y tế công cộng

5.Ngành đào tạo Tiến sĩ Y tế công cộng

 • Thời gian đào tạo: 3 năm tập trung liên tục đối với người có bằng Thạc sĩ, hoặc 4 năm tập trung liên tục đối với người có bằng tốt nghiệp Đại học
 • Điều kiện dự tuyển sinh:
 • Có bằng Thạc sĩ Y tế công cộng hoặc Y học dự phòng hoặc bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy loại khá trở lên thuộc các ngành: Bác sĩ Đa khoa, Bác sĩ Y học dự phòng, Bác sĩ Răng hàm mặtt, Dược sĩ đại học, Cử nhân Y tế công cộng
 • Có một bài luận về dự định nghiên cứu: Độ dài 3 - 4 trang
 • Có hai thư giới thiệu: của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành;
 • Trình độ ngoại ngữ của người dự tuyểncó một trong các văn bằng, chứng chỉ sau đây: (a) Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT 61 điểm hoặc TOEFL ITP (nội bộ) 500 điểm hoặc IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương. Trình độ ngoại ngữ tương đương được xác định theo chuẩn B1, B2 của khung Châu Âu chung do các trung tâm khảo thí ngoại ngữ cấp trong thời hạn 3 năm và được Bộ GD&ĐT công nhận
 • Có giấy giới thiệu dự tuyển cửa cơ quan quản lý nhân sự hoặc Trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ.

Nguồn: ctump.edu.vn

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Object reference not set to an instance of an object.