Trang chủ
Lịch Học
Hình ảnh
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
ĐIỂM RÈN LUYỆN
EMAIL
Tra cứu bài làm MCQ
Liên Hệ
LIÊN KẾT WEBSITE
Hôm nay, ngày 09/07/2020
Câu hỏi bài thu hoạch tuần SHCD & DSSV Vắng tuần SHCD 2016-2017 - Y Học Dự Phòng K39 - Khoa Y Tế Công Cộng - Đại Học Y Dược Cần Thơ

Câu hỏi bài thu hoạch tuần SHCD & DSSV Vắng tuần SHCD 2016-2017

Phòng CTSV gửi các lớp câu hỏi bài thu hoạch tuần SHCD & DSSV Vắng tuần SHCD
 
- Đối với bài thu hoạch: SV các lớp làm cả 3 câu hỏi nếu thiếu giấy làm bài có thể in mẫu bài thu hoạch hoặc viết ngoài giấy A4 bấm kèm theo bài thu hoạch. Lớp trưởng thu bài làm của SV lớp và nộp về Phòng CTSV trước 10h ngày 16/09/2016
 
- Đối với DSSV Vắng tuần SHCD: nếu có phản hồi, cá nhân SV mang phần phiếu điểm danh SV giữ lại đến phòng CTSV để kiểm tra đối chiếu lại. Thời gian phản hồi đến hết 16h ngày 09/09/2016
 
* Lưu ý:
 
- SV vắng mặt từ nội dung 1 --> nội dung 5 của tuần SHCD không làm bài thu hoạch và sẽ đi học lại các nội dung này (lịch học lại sẽ thông báo khi có)
 
- Các SV vắng mặt buổi học của lớp được theo lịch học & tự ý đi bù qua lớp khác không làm đơn xin phép mang phiếu điểm danh xuống phòng CTSV đề được giải quyết
 
- Các SV vi phạm đi trễ hoăc đi ra ngoài quá 30ph xem như vắng buổi học đó
 
Trân trọng!
 
*** FILE ĐÍNH KÈM ***
- Câu hỏi bài thu hoạch: userfiles/Câu hỏi bài thu hoạch.doc
- Mẫu bài thu hoạch: userfiles/Mẫu bài thu hoạch.doc

Object reference not set to an instance of an object.