Trang chủ
Lịch Học
Hình ảnh
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
ĐIỂM RÈN LUYỆN
EMAIL
Tra cứu bài làm MCQ
Liên Hệ
LIÊN KẾT WEBSITE
Thời khóa biểu - Y Học Dự Phòng K39 - Khoa Y Tế Công Cộng - Đại Học Y Dược Cần Thơ
Thời khóa biểu Hôm nay, ngày 06/07/2020
Thời khóa biểu YHDP39 (Học kỳ 1 - Năm thứ 6) (11-09-2018)
Thời khóa biểu YHDP39 (Học kỳ 1 - Năm thứ 6) [xem tiếp...]
YHDP39: Thời khóa biểu Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018 (Sau Tết) (25-01-2018)
YHDP39: Thời khóa biểu Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018 (Sau Tết) [xem tiếp...]
YHDP39: Thời khóa biểu Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018 (Trước Tết) (25-01-2018)
YHDP39: Thời khóa biểu Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018 (Trước Tết) [xem tiếp...]
Lịch giảng RHM lớp YHDP39 (04-09-2017)
Lịch giảng RHM lớp YHDP39 [xem tiếp...]
Lịch giảng Mắt YHDP39 (01-09-2017)
Lịch giảng Mắt YHDP39 [xem tiếp...]
Lịch giảng Thần kinh YHDP39 (26-08-2017)
Lịch giảng Thần kinh YHDP39 [xem tiếp...]
YHDP39: Thời khóa biểu Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018 (24-08-2017)
YHDP39: Thời khóa biểu Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018 [xem tiếp...]
Lịch giảng Dịch tễ học - YHDP39 (02-03-2017)
Lịch giảng Dịch tễ học - YHDP39 [xem tiếp...]
Lịch giảng Kinh tế y tế - YHDP39 (01-03-2017)
Lịch giảng Kinh tế y tế - YHDP39 [xem tiếp...]
Lịch giảng Thống kê y tế - YHDP39 (28-02-2017)
Lịch giảng Thống kê y tế - YHDP39 [xem tiếp...]

TIN ĐÃ ĐƯA

Object reference not set to an instance of an object.