Trang chủ
Lịch Học
Hình ảnh
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
ĐIỂM RÈN LUYỆN
EMAIL
Tra cứu bài làm MCQ
Liên Hệ
LIÊN KẾT WEBSITE
Phần mềm trắc nghiệm - Y Học Dự Phòng K39 - Khoa Y Tế Công Cộng - Đại Học Y Dược Cần Thơ
Phần mềm trắc nghiệm Hôm nay, ngày 23/06/2018
Phần mềm Trắc nghiệm CTUMP ONLINE phiên bản 3.0 (24-12-2014)
Tải về phần mềm: http://yhdp.net/uploads/CTUMP_Test_Online_v3.0.exe [xem tiếp...]
Phần mềm Trắc nghiệm CTUMP ONLINE phiên bản 2.0 (10-12-2014)
Link tải về: http://yhdp.net/uploads/CTUMP_Test_Online_v2.0.exe [xem tiếp...]
Phần mềm trắc nghiệm trực tuyến CTUMP phiên bản 1.0 (22-11-2014)
*Nếu máy bạn chạy Windows 8 trở lên: http://yhdp.net/uploads/CTUMP_Test_Online.exe *Nếu máy bạn dùng Windows XP, Windows 7 chưa cài Microsoft .NET Framework 4.0 [xem tiếp...]

TIN ĐÃ ĐƯA

Object reference not set to an instance of an object.