Trang chủ
Lịch Học
Hình ảnh
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
ĐIỂM RÈN LUYỆN
EMAIL
Tra cứu bài làm MCQ
Liên Hệ
LIÊN KẾT WEBSITE
Giới thiệu Khoa YTCC - Y Học Dự Phòng K39 - Khoa Y Tế Công Cộng - Đại Học Y Dược Cần Thơ
Giới thiệu Khoa YTCC Hôm nay, ngày 09/07/2020
Chương trình đào tạo đại học và sau đại học (22-11-2013)
Nơi làm việc sau tốt nghiệp: Các cơ quan quản lý và cấp Bộ Y tế, các Trường Đại học Y, các Viện nghiên cứu chuyên ngành Y học dự phòng, Trung tâm Y tế dự phòng, các Trung tâm y tế, các dự án và các cơ sở y tế khác liên quan đến Y học dự phòng. Bậc học Sau đại học có thể học tiếp: Thạc sĩ YTCC, Tiến sĩ YTCC, Bác sĩ chuyên khoa cấp I YTCC và YHDP, Bác sĩ Chuyên khoa cấp II Quản lý tế. [xem tiếp...]
Khoa Y Tế Công Cộng (22-11-2013)
Khoa Y tế công cộng Trường Đại học Cần Thơ chính thức thành lập năm 2002 khi Trường ĐH Y Dược Cần Thơ được thành lập theo quyết định số 184/2002/QĐ-TTg ngày 25/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở bộ môn Dịch tễ học thành lập năm 1982 của Khoa Y- Nha - Dược, Trường Đại học Cần Thơ. Khoa Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ là cơ sở đào tạo nhân lực y tế về Y tế công cộng, Y học dự phòng và Quản l‎ý y tế cho vùng Đồng bằng sông cửu long. Hiện tại Khoa Y tế công cộng giữ vai trò quan trọng trong việc đào tạo nhân lực cho lĩnh vực y học dự phòng và y tế công cộng và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng nhằm đóng góp cho phát triển hệ thống ‎tế Việt Nam. [xem tiếp...]

TIN ĐÃ ĐƯA

Object reference not set to an instance of an object.