YHDP.NET chính thức bị khai tử từ ngày 27/04/2019.

Hẹn gặp lại ở phiên bản mới YHDP.VN trong thời gian sớm nhất, trong tương lai.